Над 51 563 000 лева са постъпленията от собствени приходи на Министерството на отбраната, съобщиха от ведомството, позовавайки се на отчетните данни към ноември 2020 г. 

Планираните за тази година пари са близо 51 516 000 лева. Изпълнението на плана за реализация на собствени приходи към момента превишава 100%, което се случва за първи път от десет години насам, пишат хората на Красимир Каракачанов.

Приходите са основно от разпоредителни действия с имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната. Близо 32 940 000 лева са постъпленията в резултат на проведените тръжни процедури за продажба на поземлени имоти и сграден фонд, с отпаднала необходимост за Българската армия, при планирани за тази година 20 724 000 лева.

Открояват се и приходите от продажба на стоки и продукти с отпаднала необходимост за Българската армия, които през тази година са над 11 080 000 лева.