Хората под 65-годишна възраст няма да могат да пазаруват вече и между 13:30 и 16:30 часа. Променя се първият "зелен коридор" между 8 и 10 часа. Това стана ясно от заповед на здравния министър Костадин Ангелов.

Ще има още един часови диапазон за пазаруване в аптеките.

Аптеките организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.00 и 10.00 ч. и 13.30 и 16.30 ч. В посочените часове се допускат само лица на и над 65-годишна възраст.

Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. Заповедта влиза в сила от събота, 14 ноември.

Мерките срещу COVID-19 в София били прагматични и вече с резултат

Мерките срещу COVID-19 в София били прагматични и вече с резултат

Дончо Барбалов доволен, че втори ден има спад на заразените

С нея се въвежда дистанционно обучение влючително на учебните практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население. Другото условие за спиране на присъственото обучение е 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11 ноември 2020 г. Просветният министър ще взема тези решения.

Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища,. Изключение има за практическите упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда.

Изключение се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен стаж), преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи", както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, гласи заповедта на здравния министър.

Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

Всички спортни мероприятия се провеждат без публика с изключение на международния турнир по тенис Sofia Open 2020, като настаняването на зрителите е най-малко през две седалки, при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра и задължително носене на защитни маски за лице.

Спират екскурзиите. Театрите и концертите могат да се провеждат при максимум 30% заетост на залата.

Нощните заведения затварят, ресторанти и сладкарници работят от 06 до 23:30 часа.

Спират плановите операции.

Младежите могат да отидат в моловете само с придружител.

За незабавно преобразуване на голяма болница за COVID-19 настоява шефът на МБАЛ "Света София"

За незабавно преобразуване на голяма болница за COVID-19 настоява шефът на МБАЛ "Света София"

Да спрем да заразяваме болниците и невинните хора, призова той