Атака поиска измененията в Закона за вероизповеданията да бъдат отложени. Именно с проекта се опрощават дългове на религиите.

Предложението на Павел Шопов обаче не бе прието.

Със законопроекта се цели прецизиране на някои разпоредби в закона в следните насоки:

- по отношение на възможността за предоставяне на държавна субсидия на задграничните епархии на Българската православна църква - Българска патриаршия и на българските православни църковни общини в чужбина, а не само на епархиите и митрополиите в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква;

- по отношение на максималните размери на основните месечни заплати на свещенослужителите и служителите на религиозните институции се конкретизира обвързаността със средната месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическа дейност "Образование" по данни на Националния статистически институт;

- за осигуряване изпълнението на последните промени в закона, влезли в сила след приемането на Закона за държавния бюджет, се предлага в §19 от преходните и заключителните разпоредби на закона Министерският съвет да определи за 2019 г. държавни субсидии за източноправославното и мюсюлманското вероизповедание, разпределени на Българската православна църква - Българска патриаршия, и на Мюсюлманското вероизповедание - Главно мюфтийство;

- за изпълнение на целите на финансирането чрез целева субсидия за текущи разходи на вероизповеданията се предвижда амнистия на неплатените им публични задължения до 31 декември 2018 г.

Опрощават около 8,2 млн. лв. дългове на вероизповеданията

Опрощават около 8,2 млн. лв. дългове на вероизповеданията

От 10 г. Църквата нямала задължения към НАП и НОИ, твърди Варненският митрополит

Според вносителя Йордан Цонев от ДПС актът на опрощаване е въпрос на държавна финансова политика, не засяга религиозни права и не ощетява никое вероизповедание.

Павел Шопов пък смята, че тези изменения могат да доведат до тежки последици.
Един такъв закон в противоконституционен, отсече националистът.

ГЕРБ и ДПС направиха поредната сделка, атакува Нинова

ГЕРБ и ДПС направиха поредната сделка, атакува Нинова

ДПС подкрепили ГЕРБ за ветото на Радев, ГЕРБ се съгласили да опростят дълговете на мюфтийството

Все пак законът мина. С гласовете на ДПС и ГЕРБ проектът беше приет.

Патриотите гласуваха против. Двама от В"оля" също гласуваха против, а ш6 депутати се въздържаха.

Оказа се обаче, че има грешка в системата за гласуване. Гласът на Цветанов бил отчетен против.

Цветанов поиска прегласуване, защото подкрепял законопроекта.

На последвалото прегласуване 109 бяха за приемането на закона, 23 против и трима въздържали се.

Не стана ясно как групите гласуваха.

Петър Петров от НФСБ се оплака, че имало намеса на хакери в гласуването, защото неговият глас бил отчетен За, а той не подкрепял закона.