Бюджетната комисия в парламента одобри на първо четене промени в Закона за борба срещу изпирането на пари. Той е и съществена част от процеса по присъединяване на страната ни към Еврозоната, информира БНР.

Зам.-министърът на финансите Методи Методиев посочи, че с предложените изменения у нас се въвеждат европейски изисквания и се отстраняват предишни несъответствия с европейското законодателство. "Предвижда се и отбелязване в Търговския регистър при установено несъответствие в данните относно действителния собственик", обясни той.

Представители на ДАНС съобщиха, че в агенцията постъпват сигнали, свързани с пране на пари, включително и от чужбина. Поради характера на информацията обаче не могат да бъдат представени подробности на публично заседание.

МС одобри промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

МС одобри промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Въвежда се механизъм за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление