Заместник изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров е определен от правителството за нов член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), съобщиха от Министерския съвет.

Промяната е продиктувана от обстоятелството, че досегашният представител на НАП Александър Георгиев е освободен от длъжност. През април той бе назначен за председател на Държавната комисия по хазарта. 

Александър Георгиев е новият шеф на Държавната комисия по хазарта

Александър Георгиев е новият шеф на Държавната комисия по хазарта

Той е назначен от финансовия министър

Според закона в Надзорния съвет влиза по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.