Категорично против промените в Закона за местните данъци са от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ). Те изпратиха своя позиция до медиите, в която се мотивират защо не приемат въвеждане на данъчно облагане на физическите и юридическите лица, които имат повече от 20 хиляди декара земеделска земя в страната.

Аргументите на членовете на асоциацията са изложени в становище, изпратено до Комисията по бюджет и финанси, Комисията по земеделието и храните, както и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление при 44-тото Народно събрание. 

Едрите земевладелци недоумяват от идеята за нов "патриотичен" данък на земята

Едрите земевладелци недоумяват от идеята за нов "патриотичен" данък на земята

Готвят анализ как той ще се отрази на бранша

Според земеделците промените в Закона за местните данъци и такси са пряко посегателство върху българските инвеститори и земеделски производители.

В условия на пандемия, назряваща световна икономическа криза и слаба земеделска година това ще доведе до фалити и загуби за целия земеделски сектор, смятат от асоциацията.

Предложенията за допълнителна финансова тежест за земеделския бранш се правят в година с незапомнена суша, изключително ниски добиви и слаба реколта, спад в икономическата активност поради глобалната пандемия, които поставят българските земеделски производители пред тежки изпитания. Според земеделците с тези негативи браншът няма да се справи само в рамките на една стопанска година, прогнозират от БАСЗЗ.

Според тях най-тежкото последствие от увеличението на данъчното бреме ще доведе до ръст на цената на рентата и наема на земеделска земя, прогнозират от организацията.

ВМРО предлага данък за едрите земевладелци

ВМРО предлага данък за едрите земевладелци

Размерът на данъка ще се определя от общинските съвети

Земеделската земя е основно средство за производство. Предложените промени противоречат на данъчния принцип да не се облагат с данъци основни средства за производство, пишат в позицията си от бранша. В крайна сметка потърпевши ще бъдат земеделските производители - ползватели на земеделска земя, които ще трябва да понесат финансовата и икономическа тежест от предлагания имуществен данък, смятат от асоциацията.

В представения законопроект липсват аргументи относно избрания количествен праг на собственост от 20 000 дка. По същия начин би могло да бъде избран праг от 1000, 2000, 5000, 10 000, 500 000 дка, коментират в становището си от асоциацията.

Според БАСЗЗ подобно имуществено облагане е непродуктивно и трябва да се прави на база не само на количествени, но и на качествени показатели, свързани с цената на самото имущество. В тази връзка в предложените промени не е взето предвид, че цената на 10 000 дка земеделска земя в Северна България е с много по-висока реална стойност в сравнение с 20 000 дка земеделска земя в повечето части на Южна България, например.

Промените нарушават основните принципи на данъчното право, категорични са БАСЗЗ. Липсва точно и неподлежащо на интерпретации определяне на размера на данъчната основа и на самия данъка. Не е определен начинът за упражняването на адекватен контрол и администриране на данъка, който според внесения законопроект е национален, но същевременно е предвидено да се администрира "на парче" от всяка отделна община.

Земеделците смятат, че новият налог ще доведе и до замразяване на инвестиционния процес и развитието на земеделието като цяло, защото индиректно ще се спрат възможностите за подобряване на земеделската инфраструктура и хидромелиорациите.

"Ще бъде изцяло замразен и процесът по окрупняване на земеделските парцели, необходим за едно по-ефективно и рентабилно българско земеделие, като България ще продължи задълго да бъде сред страните в ЕС с най-висока разпокъсаност и маломерност на земеделски площи", смятат от бранша.

Никой в България не притежава над 500 хил. дка земеделска земя

Никой в България не притежава над 500 хил. дка земеделска земя

Над 96 % от територията на страната са обхванати от кадастър

Членовете на асоциацията смятат още, че направеното предложение е дискриминационно и противоречи на Конституцията на страната, според която не се допускат никакви ограничения на правата или привилегиите, основани на лично и обществено положение или имуществено състояние.

Според земеделците целта на законопроекта е ограничаване на добито по законен начин право на собственост на определен кръг български граждани и организации. Неприкосновеността на частната собственост, която е гарантирана от Основния закон също е нарушена, смятат от БАСЗЗ.

Според тях предложените данъчни промени в посягат пряко на българските инвеститори и земеделски производители, които са вложили много в активи за производство, създават заетост, плащат данъци. Те работят за развитието на икономическата активност в селските райони и запазването на българските села.

Посочените от асоциацията аргументи против предложените промени показват несъстоятелността на този спорен законопроект, с което те призовават в становището си трите парламентарни комисии, той да не бъде подкрепен.