Отворени са офертите в обществената поръчка за избор на изпълнител за проектиране и строителство на лот 3.2.2 (10,4 км) от автомагистрала "Струма" в участъка между Кресна и Крупник. Това е платното в посока Кулата - София, което ще преминава източно от Кресненското дефиле по ново трасе.

24-километровата отсечка от Кресна до Крупник е разделена на два лота - 3.2.1 и 3.2.2, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши в срок.

Отворените 12 оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция "Пътна инфраструктура" за лот 3.2.2 са на:

- ОБЕДИНЕНИЕ "КРЕСНА", с участници: "ИСА 2000" ЕООД, "ЕВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ" ЕАД и "АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ" АД;

- "АККОРД СТРОИТЕЛНО ПРОМИШЛЕНА ИНВЕСТИЦИОННА КОРПОРАЦИЯ" АД;

- ДЗЗД "АМ Струма-3.2.2", в което са: "ГБС-Инфраструктурно строителство" АД, "ЕПОС-Емпреза Португеза де Обрас Субтеранеас" АД /Португалия/ и "Главболгарстрой Интернешънал" АД;

- "ДЖЕНГИЗ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" АД;

- ДЗЗД "ЮЖЕН КОРИДОР 3.2.2", с участници: "Доуш Иншаат Ве Тиджарет" АД, "Автомагистрали Хемус" АД и "Трансконсулт-22" ООД;

- Обединение "ГЕОПЪТ СТРУМА 3.2.2", в което са: "Геострой" АД, "Пътстрой-92" АД, "Биас-М" ЕООД и "Илия Бурда" ЕООД;

- "КОЛИН ИНШААТ ТУРИЗМ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ" АД;

- ДЗЗД "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА 3.2.2", с участници: "Джи Пи Груп" АД и "Логистика 21" ЕООД;

- Консорциум "ИНТЕРБГ", с участници: "ПСТ Груп" ЕАД, Частно акционерно дружество "СТРОИТЕЛНА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕРБУДМОНТАЖ", "БГ ЛЕНД КЪНСТРАКШЪН" АД и "КОПЕКС И КО" ЕООД;

- "ТТБГ 3.2.2." ДЗЗД, в което са: "Тодини Конструкциони Дженерале С.П.А." и "Тодини България" ООД;

- ОБЕДИНЕНИЕ "АМ СТРУМА ЮГОЗАПАД", с участници: "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД и "АЛВЕ КОНСУЛТ" ЕООД;

- ДЗЗД "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА 3.2.2", с участници: "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД, "ГРОМА ХОЛД" ЕООД, "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД, "ВАХОСТАВ-СК" а.с., "ПЪТПРОЕКТ" ЕООД, "РУТЕКС" ООД и "МЕТРОПРОЕКТ ПРАГА" АД.

Десет фирми искат да строят участък от АМ "Струма"

Десет фирми искат да строят участък от АМ "Струма"

Днес бяха отворени офертите за лот 3.2.1 през Кресненското дефиле

Лот 3.2.2 е с дължина 10,4 км. В този обект е включен и обходния път на Кресна, който е 5,5 км. При обхода на града ще бъде изградена и площадка за отдих, която ще бъде с електричество, вода и канализация. От нея ще има връзка с Кресна. В отсечката ще бъдат построени 4 тунела - "Тисата" /171 м/, "Света Неделя" /1,3 км/, тунел "Кресна 1" /358 м/ и "Кресна 2" /230 м/. Те ще бъдат с инсталации и системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т. н. В участъка ще има 11 виадукта, както и 9 надлеза и подлеза.

Чрез пътен възел "Кресна" ще се осигурява достъпа в посока Кулата, София и път I-1. Индикативната стойност на обществената поръчка за лот 3.2.2 е 430 525 209 лв. без ДДС.

Припомняме, на 15 февруари бяха отворени постъпилите 10 оферти за лот 3.2.1 и прилежащите пътни връзки. Неговата дължина е 13,2 км. В участъка ще бъдат построени 3 тунела - "Симитли" /211 м/, "Ракитна" /1135 м/ и "Стара Кресна" /1 052 м/. Съоръженията ще бъдат със системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и др. Ще бъдат изградени 10 виадукта, както и 3 надлеза и подлеза. Достъпът до трасето ще бъде осигурен чрез 3 пътни възли - "Полето", "Мечкул" и "Стара Кресна". Индикативната стойност за изграждането на лот 3.2.1 е 444 796 305 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на всяка от обществените поръчки е 1556 дни и включва времето за проектиране и строителство.

След незаконни сондажи, същата фирма иска да строи отсечка оТ АМ "Струма"

След незаконни сондажи, същата фирма иска да строи отсечка оТ АМ "Струма"

Агенция "Пътна инфраструктура" не е възлагала изпълнението на никакви дейности по трасето на лот 3.2