Близо 14 000 са общо проверките за предходната седмица, извършени от горските инспектори на Изпълнителна агенция по горите и 16-те й регионални дирекции, както и от горските стражари и мобилни екипи на 6-те държавни горски предприятия.

Проверките са комплексни и са за нарушения на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите и Закона за защитените територии. Общо на територията на страната са проверени близо 1 700 обекта за добив на дървесина, 435 обекта за съхранение, преработка и търговия с дървесина, над 3 650 превозни средства, близо 6 500 ловци, 210 риболовци и над 1400 други физически лица.

Съставени са над 300 акта за установени административни нарушения за над 520 пространствени кубически метра дървесина. Задържани са над 300 куб. м. дърва за огрев и обла строителна дървесина. Най-често нарушенията са за незаконно добити дърва, без контролна марка и без наличие на превозен билет. Задържани са и 10 моторни превозни средства, 5 коня, 25 каруци, 10 моторни триони и други уреди за незаконен дърводобив.

Списък с населени места и адреси откриха горските инспектори и прокуратурата в Берковица при последвалото разследване на случай на незаконен превоз на дървесина от 20 октомври, когато бяха задържани 7 лица с 4 автомобила, натоварени с незаконна дървесина в землището на с. Градешница, област Враца.

Съставени са 12 акта за нарушения по Закона за горите. Проверяващите са задържали 20,5 куб.м. незаконни дърва за огрев, като проверките по случая продължават, информират от Изпълнителна агенция по горите.

Задържаните лесничеи смятали горите за бащиния

Задържаните лесничеи смятали горите за бащиния

Действали на територията на Банско, София-област и Благоевград

Днес в землището на село Трудовец, горски инспектори забелязват лек автомобил Нисан Терано без номера. Служителите правят опит да спрат превозното средство за проверка със светлинен и звуков сигнал.

Шофьорът на джипа отказва да се подчини и прави опит да избяга. Веднага горските тръгват след джипа и забелязват, че с него се транспортира дървесина. След преследване, нарушителят спира и оказва съпротива.

Нарушителите са задържани в РУ на МВР Ботевград. Установено е, че са транспортирани 1 кубик дърва за огрев от габър, като дървесината не е маркирана с контролна горска марка и не е придружена с превозен билет. Установено е също, че нарушителите са с множество актове за нарушения по закона за горите. 

В землището на село Медово, община Братя Даскалови, където след сигнал за сеч и проверка на място е установено, че в държавна горска територия се извършва сеч без разрешение от Държавното горско стопанство в Чирпан, както и че отрязаните стъбла не са маркирани с контролна горска марка за сеч.

Отсечената широколистна дървесина от благун и цер е над 73 куб. м и е открита на терена кубирана на фигури. Съставен е констативен протокол, като незаконно отсечената дървесина е задържана в полза на държавата и е транспортирана до ДГС Чирпан, където е оставена на отговорно пазене, като е уведомен началника на РУ на полицията в града.

Задържаха 23 кубика дървесина след масирани проверки

Задържаха 23 кубика дървесина след масирани проверки

Установени са нарушения с участието на служител на горско стопанство и частен лесовъд