Закупуването на 14 нови тролея и видеонаблюдение за ключови кръстовища в Плевен приеха общинските съветници на днешното извънредно 30-минутно заседание, предаде Дарик. Идеите бяха приети с мнозинство и само с по един "въздържал се".

И двете точки бяха свързани със спазване на процедури при кандидатстването на Община Плевен с партньорския проект „Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен" по ОП „Региони в растеж" 2014-2020.

Проектът на практика е втора фаза на дейностите по проекта за интегриран градски транспорт, реализиран в Плевен през първия програмен период по ОП „Регионално развитие 2007-2013г".

Предвидените нови компоненти са внедряване на система за видеонаблюдение на 16 основни кръстовища в Плевен, доставка на 14 тролейбуси соло, доставка на 2 специализирани сервизни машини и внедряване на електронна система за таксуване на пътниците в градския транспорт. Стойността на проекта „Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен" е 17 249 286,80 лв.

Разходите за ДДС върху електронната система за таксуване са в размер на 464 407,80 лв. са предвидени като недопустими за финансиране по ОП „Региони в растеж" и по тази причина ще се извършват от „Тролейбусен транспорт" - Плевен като са възстановими от държавния бюджет под формата на данъчен кредит.

Това беше причината днес членовете на Общинския съвет - Плевен да гласуват решение, с което се поемат ангажимент за осигуряване на необходимия финансов ресурс чрез собствени средства, вземане на кредит или друга подкрепа от финансова институция, тъй като безвъзмездната финансова помощ не покрива общата стойност на проектното предложение.

Съветниците одобриха и предложение за Споразумение за общинско сътрудничество във връзка с кандидатстването на Плевен с проекта. Общината е изпълнила проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен" по ОП „Регионално развитие 2007-2013г".