Над 50 проверки за източници, които замърсяват въздуха, направиха екипи на Столичния инспекторат. Информацията е на Столична община.

Съставени са четири акта за установени нарушения за горене на отпадъци на открито. Районите, в които са констатирани нарушенията, са "Младост", «Триадица» и «Подуяне». За непочистена прилежаща територия са наложени две глоби

Пет пъти по-мръсен въздух от допустимото в София

Пет пъти по-мръсен въздух от допустимото в София

"Зелени билети" за градския транспорт обаче не се предвиждат

Мерките са заложени в "Програма за управление качеството на атмосферния въздух". Тази седмица са проверени 33 строителни обекта, 21 автосервизи, пунктове за смяна на автомобилни гуми, ателие за тапицерски услуги.

Направени са 4 проверки на пунктове за изкупуване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса съвместно с експерти от РИОСВ - София. Проверките включват начина на отопление и нерегламентирано горене на отпадъци. Проверени са и 5 производствени обекти.