На зеления телефон на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас са постъпили близо 40 сигнала от снощи за лоша миризма във въздуха на областния град.

За сигнали са уведомени дежурните диспечери в рафинерията в Бургас, съобщи БНР. О там са изпратили факс, според който всички производства с вредни емисии са спрени и няма превишение на допустимите норми на замърсяване. От рафинерията обяснили, че лошият въздух в Бургас се дължи на това, че мъглата задържа вредните вещества ниско над града.

От екоинспекцията в Бургас посочиха, че съвместно с регионалната лаборатория вече са започнали изследване на вредните емисии в атмосферния въздух, за да установят дали има нива на замърсяване. От РИОСВ ще направят измервания във всички жилищни комплекси на града, както и в квартал "Долно Езерово".

РИОСВ-Бургас информира и че регистрираните данни от автоматичните измервателни станции за мониторинг на въздуха през изминалото денонощие сочат стойности под нормативно определените по всички измервани показатели - сероводород, бензен, серни оксиди, азотни оксиди, ксилен и стирен.

7 сигнала в Бургас за мирис на газ във въздуха

7 сигнала в Бургас за мирис на газ във въздуха

Няма обгазяване според РИОСВ - Бургас

Припомняме, на 26 януари, петък в РИОСВ постъпиха 7 сигнала за задушлива миризма във въздуха на областния град. Тогава причина за сигналите не се намери.