Алпинисти започват монтаж на високоякостна мрежа над срутището край Тикале на път II-86 Смолян - Мадан през следващата седмица, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура".

Пробиха алтернативно трасе, което заобикаля свлачището Смолян-Мадан

Пробиха алтернативно трасе, което заобикаля свлачището Смолян-Мадан

Техника изследва основата на свлачището и здравината на републиканския път под него

Продължава аварийното укрепване на срутището край Тикале на път II-86 Смолян - Мадан. Запълнени са основните пукнатини и е замрежен ската. Предстои през следващата седмица алпинисти да започнат монтиране на високоякостна мрежа с анкери, с широчина 7 м и дължина 100 м в зоната между двата далекопровода, както и вертикално укрепване с мрежа на площ около 500 кв. м с анкери в зоната над срутището.

Очаква се след приключването на тези дейности движението да бъде пуснато по едното платно на второкласния път.

Подготвят мерки за укрепване на срутището на пътя Смолян-Мадан

Подготвят мерки за укрепване на срутището на пътя Смолян-Мадан

Община Смолян в момента изгражда нов обходен път

Аварийните дейности се изпълняват от пътноподдържащото дружество, с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на републиканските пътища в област Смолян. Възложените дейности са за 1 145 991 лв. с ДДС.

Предстои да бъдат извършени геолого-проучвателни работи за трайното укрепване на срутищния процес. С "Геотехника - АБС" ООД на 12 юли е сключен договор по ЗОП за извършването на геолого-проучвателни дейности на стойност 35 760 лв. с ДДС.

Разширява се свлачището на пътя Смолян-Мадан

Разширява се свлачището на пътя Смолян-Мадан

Има опасения за скъсване на водопровода

Очаква се до края на юли т. г. те да бъдат готови и дружеството да представи изготвения инженерногеоложки доклад. След като той бъде приет ще стартира тръжна процедура за изработването на технически проект и извършване на трайно укрепване на срутището на второкласния път.

За финансиране на укрепителните дейности Агенция "Пътна инфраструктура" ще кандидатства пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

150-метрово свлачище на пътя Смолян-Мадан достигна електропровод

150-метрово свлачище на пътя Смолян-Мадан достигна електропровод

Състоянието на срутището е много тежко и обхваща много голяма територия, с което излиза далеч извън главния път