Резултатите от огледите и предписанията за обезопасяване на срутището на път ІІ-86 Смолян - Мадан, ще представят експертите на председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Дончо Атанасов в понеделник, 19 март. Това съобщиха от АПИ.

Целта е второкласният път да се укрепи, за да се осигури безопасното пътуване на шофьорите.

Разширява се свлачището на пътя Смолян-Мадан

Разширява се свлачището на пътя Смолян-Мадан

Има опасения за скъсване на водопровода

Задачата на експертите е да извърши подробен оглед и картировка на свлачището, да изготви становище за механизма и динамиката на свлачищно-срутищния процес и да дадат препоръки за изпълнението на неотложни аварийни мероприятия за стабилизиране на участъка.
Те трябва да представят и работна програма за обхвата и необходимите за изпълнение проучвателно-проектантски работи и да дадат заключение, относно възможността за пускане на движението по участъка от републиканския път.

Пътят Смолян-Мадан остава затворен заради опасност от ново свлачище

Пътят Смолян-Мадан остава затворен заради опасност от ново свлачище

Преминаването в участъка е забарнено

Път ІІ-86 Смолян - Мадан в района на село Тикале остава затворен заради опасността от свличане на скална маса. Алтернативният маршрут за тежкотоварните камиони е през Рудозем - Смилян, а за леките автомобили и по пътя Смолян - Фатово - Рудозем.

Община Смолян в момента изгражда нов обходен път около километър и половина, който заобикаля масива. Целта е през Орешец - Влахово да преминават леките автомобили и да се осигури възможно най-къса връзка за придвижване на жителите от региона.

От АПи призовават пътниците да спазват табелите, които са поставени в района на свлачището и да не навлизат в затворения участък. Опасността е свличане на скална маса нараства от падналите и дъждове.

Припомняме, срутищата са форми на релефа, образувани при внезапно откъсване, срутване или пропадане на скални или пък земни маси по стръмен или полегат склон на планина, хълм или бряг. Те са свързани с неустойчивостта на терените, обезлесяването, ерозия и т.н.
Срутванията на земните маси и блокове причиняват големи вреди на обработваемите площи, пътищата, населените места и други стопански съоръжения, тъй като са стихийни явления с големи размери.

Свлачището между Смолян и Мадан отряза достъпа до 11 села

Свлачището между Смолян и Мадан отряза достъпа до 11 села

Кметовете настояват пътят да се разчисти възможно най-бързо

Експертната работа група, която обследва срутището, се ръководи от доц. д-р Стефчо Стойнев, който е ръководител на катедра "Хидрология и инженерна геология" в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски".

В нея участват водещи експерти по геология и геоинформатика, подземно строителство, хидрогеология и инженерна геология от Минно-геоложкия университет и Геологическия институт при БАН. В работната група има и проектанти, както и представители на всички заинтересовани държавни институции - областна администрация Смолян, община Смолян, ВиК-Смолян, "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, Държавно горско стопанство-Смолян, Регионалната дирекция по горите, Областно пътно управление - Смолян и "Геозищита" ЕООД, уточниха от АПИ.

150-метрово свлачище на пътя Смолян-Мадан достигна електропровод

150-метрово свлачище на пътя Смолян-Мадан достигна електропровод

Състоянието на срутището е много тежко и обхваща много голяма територия, с което излиза далеч извън главния път