Чрез договаряне без предварително обявление от Агенция "Пътна инфраструктура" възлагат на консорциум "Капш Трафик Солюшънс" дейност за още 141 480 000 лева с ДДС.

За това съобщиха от АПИ със съобщение в системата за електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП.

От "Капш" опровергават: Ние не продаваме винетки

От "Капш" опровергават: Ние не продаваме винетки

Компанията очаква да завърши втората част на проекта и да предостави тествана и работеща електронна тол система

Припомняме, че почти 180 млн. лева с ДДС е поръчката, възложена през януари 2018 г. с предмет "Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т.(електронна винетка)".

Месеци по-късно - септември 2018 г. е разширен обхватът на обществената поръчка. Включена бе промяна на крайпътна инфраструктура, дооборудване на стационарните контролни точки, осигуряване на допълнително оборудване за плащане на глоби, промяна във функционалността на системата по отношение на правоприлагане при нарушения, замяна на предвидените в договора оборудване с алтернативно, осигуряващо по-висока технологичност, надеждност и качество на системата. Това промени само схемата на плащане.

Капш нямат ангажимент към продажбата на винетки

Капш нямат ангажимент към продажбата на винетки

Ежедневното опериране със системата е под контрола на АПИ

Ако новата дейност бе възложена чрез допълнително споразумение по действащия договор, щеше да бъде нарушен Законът за обществените поръчки. Подобна промяна е позволена, но при условие, че цената не надвишава 50 % сумата на основния договор.

Новата поръчка, която АПИ възлага пряко на "Капш", е за "Проактивен мониторинг и експлоатационна поддръжка и надграждане с нови функционалности на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)".

Целта, според съобщението от Пътната агенция, е да се осигури непрекъснат допълнителен 24-часов мониторинг, анализ за работата на електронната система и текущото й натоварване. "Електронната система за пътни такси с функционалностите, каквато е изградена у нас, изисква постоянното поддържане в работоспособност, а за това е необходим непрекъснат денонощен мониторинг на всичките й параметри, реакция преди възникването на евентуален технически проблем и превантивното му разрешаване в максимално кратък срок.

В момента това се прави от IT-експертите в Националното тол управление, които ще продължат да го осъществяват, но въз основа на бъдещия договор работата им ще бъде подпомогната и от външни IT-експерти, което е вид "втора застраховка" за нормалната експлоатация на системата", се сочи още в съобщението на АПИ.