От БАБХ констатираха случаи на бактериални и вирусни болести по животните в Ямболска област, съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).

Пробите са взети от ветеринари от Ямбол. Те са изследвани проби в Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ).

Дамян Илиев: Докато не се унищожат овцете в Болярово, страната ни ще бъде със статут "чумава"

Дамян Илиев: Докато не се унищожат овцете в Болярово, страната ни ще бъде със статут "чумава"

БАБХ обжалва решението на съда

В лабораторията е установено наличие на Мукозна болест по говедата и Пастьорелоза в няколко регистрирани животновъдни обекта в област Ямбол.

Поставянето на диагнозата е в резултат на посещение на обектите от страна на епизоотолога на областната структура на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Съдът отмени глоба за фермерите в Болярово, недопуснали ветеринари

Съдът отмени глоба за фермерите в Болярово, недопуснали ветеринари

Решението може да се обжалва във ВАС

Обектите са посетени на място и е установено, че не се полагат адекватни грижи за животните, поради което са се проявили и констатираните заболявания. В тях е наблюдавана смъртност при животните, за която Ямболската агенция за храните е взела мерки след като е била сигнализирана.

В единия от случаите не е спазена процедурата за уведомяване на официалните власти при съмнение за заразна болест по животните - ОДБХ-Ямбол е получила сигнала със забавяне и от странични лица, не от самия животновъд или от регистрирания ветеринарен лекар.

Заличиха юридически фермата в Болярово

Заличиха юридически фермата в Болярово

Според стопанката 6 месеца след пробите, няма умрели животни

Държавната програма за профилактика и борба срещу болестите по животните предвижда мерки срещу тези заболявания, които трябва да се платят от фермерите. За своя сметка стопаните трябва де потърсят регистрираните ветеринарни лекари, с които са сключили договор за обслужване на фермите им.

БАБХ напомня, че адекватното хранене и поддържането на животните в добро здраве са основни аспекти на хуманното отношение към животните.