Днес, две вещи лица от БАН - проф. Алексей Бендерев - ръководител секция "Хидрогеология" в Геологическия институт при БАН и проф. Радослав Наков - директор на Геологическия институт при БАП, взимат проби за сравнително изследване за качеството на питейната вода в Хасково по назначена комплексна експертиза от Районна прокуратура - Хасково по досъдебно производство.

Пробите ще бъдат изследвани в лабораторията на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН за съдържание на радиоактивни изотопи. В експертизата участва и проф. Ал. Стрезов от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН. "Срокът за изследване на водата е 45 дни", съобщиха експертите.

Целта е да се даде отговор на въпросите - налице ли е превишаване на допустимите стойности на уран и обща алфа активност на питейната вода от Помпена станция 1- Хасково, захранваща част от кварталите в Хасково, съгласно изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и на Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Водата в Хасково е годна за пиене и готвене

Водата в Хасково е годна за пиене и готвене

Остава забраната за водоподаване от 7 тръбни кладенци на ПС 1 и ПС 2

Вещите лица ще трябва да отговорят и на други въпроси, а именно - каква е причината за повишените съдържания на уран и обща алфа активност в подземните води за периода от 2010 г. до настоящия момент, възможни източници и пътища за тяхното проникване.

Прокуратурата започва масови разпити заради водата с уран в Хасково

Прокуратурата започва масови разпити заради водата с уран в Хасково

Образувано е наказателно производство

Експертизата се извършва по досъдебно производство на Районна прокуратура - Хасково, образувано на 19 април, за укриване на информация за наличието на високо съдържание на уран и обща алфа активност в подземните води от сондажи на Помпена станция - 1 в Хасково, от което са последвали немаловажни вреди - престъпление по чл. 353а от Наказателния кодекс.