Хасковската районна прокуратура образува наказателно производство заради урана в питейната вода на Хасково. Това съобщават от държавното обвинение.

Наказателното производство е за това, че в периода 28 октомври 2016 г. - 4 април 2017 г. в Хасково длъжностни лица са укрили информация за състоянието на околната среда и нейните компоненти. Това е довело до немаловажни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве.

Спряха две помпени станции в Хасково заради лошо качество на водата

Спряха две помпени станции в Хасково заради лошо качество на водата

Показателите не отговарят на стандарта

Припомняме, че в Хасково от четвъртък вечерта е въведена забрана за употреба на водата за пиене и готвене. При последните проби вчера отново е открито повишено съдържание на уран. Поради тази причина днес се решава дали в областния център да не бъде въведен режим на водата. От общината нямат готовност за подобна мярка и ще се наложи да търсят още водоноски от съседни населени места.

Хасково пред воден режим

Хасково пред воден режим

Общината обаче няма готовност за това

От прокуратурата подчертават, че е укрита информация за наличието на високо съдържание на уран и обща алфа активност в подземни води от сондажи на Помпена станция "Хасково - 1".

Прокуратурата се самосезира и извърши проверка, която е установила достатъчно данни за извършено общоопасно престъпление, става ясно от съобщението до медиите.

В периода от 29 септември 2016 г. до 7 октомври 2016 г. е извършено изпитване на питейната вода в Хасково. Резултатите от него са описани в протокол от 17 октомври. Те показват, че в питейната вода е установено завишаване на максимално допустимите стойности на уран. Завишения на общата радиоактивност над 13 пъти над допустимата са отразени и в протокол от 9 ноември миналата година.

Хасковлии съдят държавата в Страсбург заради водата с уран

Хасковлии съдят държавата в Страсбург заради водата с уран

Искат наказание за скрилите информацията за радиоактивността

От прокуратурата информират, че в хода на разследването ще се разпитат служителите на РЗИ-Хасково за това кога и кой ги е сезирал, като им е изпратил протоколи от изпитване от 17 октомври и 9 ноември от акредитирана лаборатория за изпитване към Министерство на околната среда и водите. Държавното обвинение ще търси отговори на въпросите какви са правомощията на Министерство на здравеопазването и "Регионална здравна инспекция"-Хасково във връзка с контрола върху качеството на питейната вода и отражението му върху здравето на човека. Кога и с каква честота е бил извършван мониторинг на води от зони за водоснабдяване по радиологични параметри - обща алфа и бета активност и естествен уран. Кога и дали са информирали "ВиК"ЕООД-Хасково относно необходимостта от извършване на контролни изследвания, са други въпроси, на които ще се търси отговор.

Цялостно изследват водата в Хасково за уран

Цялостно изследват водата в Хасково за уран

Здравният министър проверява на място спазват ли се указанията

Разследващите ще разпитат също служители от Изпълнителната Агенция по Околна среда при МОСВ - отдел "Регионална лаборатория Хасково" и от "Централна лаборатория" гр. София, които са извършили изследването, взели са пробите и са изготвили протоколите от изпитване. Техните ръководители също ще бъдат разпитани. Целта е в рамките на разследването да се установи кой, дали и кога е публикувал тази информация в "Единна информационна система за обмен на данни от мониторинга на водите, извършван в системата на МОСВ". Разследващите искат да узнаят чие задължение е това, както и кои лица - длъжностни или не, имат достъп до тази единна информационна система. Трябва да се установи кога резултатите от изследванията са били оповестени и на кого.

Служителите на "ВиК" ЕООД-район Хасково също ще бъдат разпитани. От тях ще се търси информация колко често провеждат мониторинг на води от зони за водоснабдяване по радиологични параметри - обща алфа и бета активност и естествен уран. На разпит ще бъдат подложени и служители на "Басейнова Дирекция - Източно беломорски район" - Пловдив. Те трябва да изяснят кога са научили и кога са се запознали с протоколите на изпитване от 10 октомври и 9 ноември миналата година.

Властите мълчали от октомври за урана във водата на Хасково

Властите мълчали от октомври за урана във водата на Хасково

Това обяви областният управител

От МОСВ, "ВиК "ЕООД-Район Хасково, РЗИ-Хасково и Басейнова Дирекция - ИБР Пловдив ще бъде изискана документация.

От прокуратурата посочват, че в хода на разследването ще бъде установено дали от 2014 г. насам са били налични отклонения при онкозаболяванията в област Хасково, които биха могли да са съотнесени към завишените нива на природен уран и алфа активност в питейната вода в града.

Експертиза ще трябва да установи дали има замърсяване на подпочвените води и водните басейни. Ако такова е налице ще се проверява дали и в какво се състои опасността за хора, животни и растения. Ще се търси източникът на замърсяването и дали то е вследствие на човешката дейност.

Комплексна експертиза ще установява влиянието на естествения уран, радиационното излъчване върху компонентите на околната среда. Ще трябва да се определи влиянието им върху човешкото здраве и/или последици за него през инкриминирания период при осреднена дневна консумация на вода.

Откриха уран във водата на Хасково

Откриха уран във водата на Хасково

Кладенците са изолирани, няма опасност за населението

Прокуратурата е изискала и резултатите от проведените допълнителни изследвания на всички водоизточници в Хасково. Ще се разследва също кой е замърсил или допуснал да се замърси почвата, водните течения, басейни и други.

Разследването по делото се ръководи от трима прокурори. То трябва да приключи в двумесечен срок.

Екип от разследващи прокурори при ОДМВР-Хасково ще проведе досъдебното производство.