"Бедечка" остава само парк. Това е потвърдено с още един и подробният устройствен план (ПУП), информираха от екоорганизацията "Запазете Бедечка".

С 35 гласа "за" и само 8 "против" предложението на кмета Живко Тодоров за новия устройствен план за запазването на парка е прието. По този начин вече окончателно предвидената до преди години за квартал паркова територия отново се предвижда за парк, пишат активистите.

Защитниците на Бедечка осъдиха община Стара Загора

Защитниците на Бедечка осъдиха община Стара Загора

Местната управа не разкри колко пари са отишли за провеждането на референдума

Според тях любопитното е, че приемането на новия ПУП за парк става точно седем години (без един ден) след приемането на предишния ПУП, според който парка трябваше да стане квартал.

Новият подробен устройствен план не предвижда почти никаква намеса в зелената площ с изключение на изграждането на спортни терени на мястото на стари работилници. Така се запазват от застрояване около 300 декара паркова площ с алеи и хиляди дървета.

Междувременно, оспорванията на процедурата до този момент се оказват неоснователни и едно по едно отпадат. Най-вероятно това ще се случи и с евентуални оспорвания сега.

Всяко забавяне на ПУП всъщност пречи на коректните собственици на терени в парка да получат бързи замени с военни терени.

Защитниците на Бедечка спасиха около 300 дка парк

Защитниците на Бедечка спасиха около 300 дка парк

"Запазете Бедечка" постепенно ще се преобразува в група за граждански контрол