Таксите за ползване на републиканската пътна инфраструктура ще се събират в АПИ. Платените пътища и съоръжения ще бъдат сигнализирани, уведомиха от АПИ.

Без такса ще пътуват автомобилите на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба за охрана, на Държавна агенция "Национална сигурност", на Неотложната медицинска помощ и на въоръжените сили.

Софтуерът на системата за пътни такси ще се поддържа от АПИ

Софтуерът на системата за пътни такси ще се поддържа от АПИ

Смесената електронна система влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Такси ще има за отделни съоръжения по републиканските пътища - мостове, тунели или планински проходи, посочени в приет с решение на правителството списък. Това предвижда предложеният за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища.

В проекта е посочено също, че такси в лева ще плащат както водачи на регистрирани в България превозни средства, така и на регистрираните в чужбина. Последните ще могат да плащат и в евро.

Такса за специално ползване на пътищата ще се плаща за изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и площадки за оказване на пътна помощ срещу заплащане и пътни връзки към тях, за рекламни съоръжения и за нови или за ремонт на подземни и надземни съоръжения в обхвата на пътя. Изключение се прави само за необходимите съоръжения за обслужване на пътя.

Според проектонаредбата, когато пътят е даден на концесия, таксите да се определят в две части и да се заплащат по сметка на Агенция "Пътна инфраструктура" и на концесионера.

Информация за предоставените на концесия пътища и за сметките в обслужващите банки на агенцията и на концесионера ще бъдат обявявани в централната администрация и областните пътни управления на АПИ.

Осъществяваният от Министерството на вътрешните работи контрол ще може да се извършва и със съдействието на Агенция "Пътна инфраструктура".