Общините Болярово и Елхово инициираха подписка срещу златодобива на своя територия, съобщава БНР.

Жителите на Болярово са против устройствените планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми.

Инициативата беше учредена, след като жителите на общината разбраха от медиите през юли тази година, че още от 2014 г. държавата е издала разрешение за проучване на злато в землищата на селата Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово и Шарково в община Болярово, както и в селата Вълча поляна, Голям Дервент и Лалково в община Елхово. Наскоро пък една австралийска и една канадска компания са обявили поотделно, че придобиват правата върху находището.

Онлайн подписката на собствениците на имоти в община Болярово беше разширена и към община Елхово по искане на хората, които живеят там.

Исканията остават същите - прекратяване на всякакви инвестиционни намерения за добив и преработка на метални полезни изкопаеми на територията на общините Болярово и Елхово.