Епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А е регистриран на територията на община Бяла Слатина, съобщават от "24 часа".

По данни на Регионалната здравна инспекция във Враца към 24 юни заболелите са 12 души от две фамилии с ниска здравна култура, които живеят при неблагоприятни социално-битови условия.

Те са хоспитализирани в Инфекциозното отделение на МБАЛ-Бяла Слатина. Направено е епидемиологично проучване и са предприети необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на взрива.

Изготвено е предписание до кмета на община Бяла Слатина за съдействие при санирането на засегнатите домакинства и подпомагането им с хигиенни материали.