Столичният общински съвет прие програма за изграждане на паркинги за обществено ползване с частни инвестиции, съобщават от "24 часа".

В нея се предвижда за общински терени, отредени за паркинги, да може да се учредява срочно право на строеж. Инвеститорът се задължава да построи обществен паркинг по одобрен от общината проект, да го управлява за срок до 30 години и да го предоставя за ползване на гражданите, като възвръща инвестицията си от таксите и поеме риска от загуби. След изтичане на срочното право на строеж тези паркинги ще стават собственост на общината и ще се стопанисват от Центъра за градска мобилност.

Предвижда се и строителство на паркинги в общински имоти. То обаче ще става, без да се променя собствеността на терена.

Инвеститорите ще бъдат избирани след публични конкурси. Столичният общински съмет ще одобрява за всеки имот условията на процедурата. Ще има изисквания за брой паркоместа, срок за изграждане, обезщетения и др.

Инвеститорите, които предлагат повече паркоместа и по-кратък срок за правото на строеж, ще получават повече точки при класирането.

Предложенията за изграждане на паркинги ще се обсъждат с живеещите в района граждани, чието мнение ще бъде решаващо за това дали процедурата за строежа ще стартира.

Очакванията на СОС с новите правила са, че ще изградят повече паркинги в кварталите в следващите години.