Екипи на Столична община почистиха зелените площи под моста на магистралата при Гара Яна от нерагламентирано изхвърлени отпадъци. Информацията съобщи Красимир Димитров, директор на дирекция "Аварийна помощ и превенция" в Столична община.

"Сметищата под мостовете представляват опасност за стратегическата инфраструктура. При евентуален пожар съоръженията могат да бъдат увредени, а трафикът затруднен", каза Красимир Димитров.

Премахнати са и 4 сметища, намиращи се в близост до речни корита в районите " Искър" и "Нови Искър" като превенция срещу наводнения. До момента от посочените места са извозени 190 тона едрогабаритни отпадъци.

Предстои да бъде изградено и видеонаблюдение на места, които са обект на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Целта е както да бъдат установени нарушителите, така и превенция срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Едни от първите места, на които ще бъде изградено видеонаблюдение е в района на кварталите "Абдовица" и "Миленков", както и под моста на магистралата при Гара Яна и при моста в "Нови Искър".