През последния месец е намаляло двойно количеството на хранителни отпадъци, които постъпват в Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров.

Тава стана ясно при проверката на кмета на София Йорданка Фандъкова на инсталацията, съобщават от Столична община.

От тях се произвежда електроенергия и компост. Сравнението на количествата е спрямо миналата година.

Хранителните отпадъци постъпват от големи търговски вериги, пазари, места за хранене, както и кухни в детски градини и училища, които в момента не работят.

През първите месеци на тази година до 21 април са постъпили 2105 тона хранителни отпадъци и 3220 зелени отпадъци от почистването на парковете и градините на София. В същото време са произведени 923381 kWh електроенергия и 3127 тона компост.

По време на извънредното положение е спряна и продажбата на компост на физически лица, за да се избегнат струпвания на хора.

Общото количество битов отпадък, постъпил в Завода за преработка на отпадъци през тази година до 22 април е 114 752 тона, което е приблизително толкова, колкото е било количеството и през първите месеци на миналата година.

През тази година са отделени 10 986 тона рециклируеми материали, което е с над 900 тона повече от миналата година. Най-голямо е количеството на пластмасата - 4 789 тона и на хартията и картоните - 2161 тона.

Отделени са също така 2071 тона черни метали, 1764 тона стъкло и 198 тона цветни метали.