Столичният кмет Йорданка Фандъкова изпрати становище относно проекта за Подробен устройствен план (ПУП) на емблематичната Борисова градина.

В становището на кметицата тя настоява планът да се преработи и към него да се включа нови територии.

Фандъкова обяснява, че решението на Столичния общински съвет да се изготви проект за ПУП на парка е взето през 2014 година, като е решено планът да се възложи след провеждане на публичен конкурс. За провеждането на конкурса са били рамкирани следните основни принципи:

 1. Да не се допуска ново строителство на сгради в парка;
 2. Намесата в резерватната част да е само за реставрационни или консервационни дейности;
 3. С механизмите на плана да се прецизира така, че да бъде решен проблемът със съществуващите обекти - частна собственост в полза на общественото им ползване.

Според кметицата планът показва ясна воля на местната управа за запазването на парка като такъв и спирането на всякакви инвестиционни намерения на неговата територия от страна на собственици на частни обекти, придобити в периода от 1997 до 2005 година.

"Замените и продажбите на държавни и общински имоти на територията на парка във времето на прехода са тежко наследство, с което трябва да се справим по законов ред, така че да гарантираме целостта на парка и да го освободим от несвойствени дейности", пише Фандъкова.

Тя обяснява, че през 2017 година били проверени всички терени на територията на парка, които се стопанисват от дружеството "Софийски имоти" и сключените договори за наем били прекратени.

Откровена лъжа били твърденията за строителство в Борисовата градина

Откровена лъжа били твърденията за строителство в Борисовата градина

Фандъкова иска паркът да запази настоящия си вид

Предложено е 4 терена да бъдат върнали за управление на общината - "Кръглото кафене - Кривите огледала", "Велописта", "Детски кът - Водното каналче" и "Трите дансинга".

"Въз основана на анализ на собствеността се установяват неточности в кадастралните регистри, които са използвани от проектанта. Поради тази причина възлагам изготвяне на правен анализ на собствеността, който да изследва съществуващите актове за общинска и за държавна собственост и те да бъдат отразени коректно в подробния устройствен план. За имотите, които са маркирани като "неустановена собственост" в проекта, Столична община разполага с актове за общинска собственост", информира в становището Фандъкова.

Конкурсът за направа на проекта за ПУП на парка е спечелен от дружеството "Ковачев архитекти", което предложило най-консервативен вариант за запазване на парка.

Изготвянето на плана започнало през 2016 година. Тази година проектът бил предаден за разглеждане и обсъждане.

След анализ на плана кметицата представя свой списък с предложения, които настоява да се включат в окончателния вариант на плана.

Контрера с предложения за Борисовата градина

Контрера с предложения за Борисовата градина

Проектът имал своите добри попадения, но и страдал от много слабости

Ето и предложенията на Фандъкова:

 1. Да не се възстановява сградата на Климатичното училище по архивни данни, каквото е предложението в проекта. Теренът да бъде запазен като част от зелената система на Борисовата градина.
 2. Конната база и базата на "Спортна София" да се запазят на местата, на които са, като не съм съгласна с предложението да се местят на нови терени в парка. Конната база от години е място, на което децата на София се запознават с конния спорт, а много деца със специални потребности идват тук със своите родители.
 3. Да не се допуска никакво ново строителство на сгради за създаване на "Музей за зелена памет" на мястото на автокъща "Капитолия". За осигуряване на достъпа до парка, без да се допуска движение на автомобили в него, подкрепям предложението за изграждане на подземен паркинг под съществуващия в момента терен на автокъщата.
 4. Да се разгледа възможността за възстановяване на атракциона "Кривите огледала" в съществуващата в момента малка сграда на терена на автокъща "Капитолия". Автокъща "Капитолия" да бъде премахната от Борисовата градина.
 5. Да не се допуска застрояване в имота на съществуващия преди години ресторант "Тенекиите".
 6. Да не се допуска създаването на нови паркови оси при Обелиска и от стадион "Юнак" към Розариума.
 7. В специфичните правила и норми да се опишат ясно допустимите дейности за реконструкция и ремонт на съществуващите спортни съоръжения. Те трябва да бъдат запазени като обществена база за спорт, като не се допуска увеличаване на съществуващата застроена площ.
 8. Да се преосмисли подлезът при Строителния техникум и да се предложи вариант за широко и безопасно пешеходно преминаване на ниво терен между Борисовата градина и градската територия. Вкарването на пешеходното движение в подлез ще затрудни придвижването на пешеходците.
 9. Да се подобри структурата на веломрежата в парка на местата на връзка с околните територии. Политиката на Столична община да поощрява велосипедното движение изисква да се отдели особено внимание на възможността за безпрепятствен и удобен велосипеден достъп от съседните територии, като се гарантира безопасността на пешеходците.
 10. Да се изследва възможността на мястото на предвидените с плана пасарелки с ограничен до техническия им минимум размер да се предвидят по-широки и съвременни преминавания с подходящи наклони, за да се осигури както преминаване на пешеходци и велосипеди, така и пространствена връзка на територията на Борисовата градина с околните квартали.
 11. Не подкрепям предложението в проекта за изграждане на атракционна железница на част на участък от съществуващата жп линия.
 12. Да се прецени възможността за разширяване на обхвата на плана, като се присъедини и територията около река Аджибарица, граничеща с парка, която попада в плана на жилищния комплекс Дианабад.

"Считам за целесъобразно планът да се преработи съгласно приетите предложения, след което да се проведе процедура по ново обществено обсъждане", завършва Фандъкова.

Обещано: В Борисовата градина категорично няма да има ново строителство

Обещано: В Борисовата градина категорично няма да има ново строителство

Допуска се реконструкция на двата стадиона на територията на парка