Дигитални карти ще показват съществуващия бизнес в София. Това обяви кметът на столицата Йорданка Фандъкова по време на дискусия "Бизнесът пита кмета и директора на Агенцията за малки и средни предприятия", цитирана от Столична община.

Картите ще бъдат на български и на английски език. Едната ще бъде индустриална и ще показва какви производства има в София и как са разпределени по кварталите.

Другата карта ще показва къде има най-много работници. Директорът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева увери, че ще подпомогнат общината с данни за работещите малки и средни фирми в столицата.

Тя допълни, че с поетите ангажименти от министъра на икономиката Емил Караниколов за облекчаване на административната тежест за бизнеса, се предприемат мерки за намаляване на регулаторната тежест.

Променят се 60% от услугите предоставяни от Министерството на икономиката и второстепенните разпоредители към него.

Промяната включва: отпадане на услуги, намаляване на изискуемите документи, намаляване на такси, съкращаване на срокове и служебно предоставяне на информация.

В общината са анализирани общо 187 услуги предоставяни към момента от Министерството на икономиката и второстепенните разпоредители.

Предложени са промени в 113 административни услуги, като от тях 67 броя такси са предложени за намаляване, а за 21 услуги таксата напълно ще отпадне.

15 услуги и режими са предложени за намаляване на документите, които се изискват за предоставяне на определена справка или издаване на друг документ. 8 от услугите и режимите напълно ще отпаднат.

Предложено е намаляване на сроковете за 23 услуги, предоставяни на граждани и фирми. Служебно предоставяне на изискуемите документи са 14 на брой. В

Очаква се многократно по-голямо намаление на разходите на бизнеса свързано с намаляването на броя изискуеми документи, съкращаване на сроковете, предоставяне на всички възможни начини на плащане (по банков път, през ПОС терминали) на административните услуги.