След проекта за 11 млн. лева, финансиран от ОП "Околна среда" за доизграждане на канализацията в Средец, къщите в най-ниската част на града се наводняват при всеки по-силен дъжд. От шахтите на улиците вместо дъждовна се излива фекална вода, съобщи БНР.

Проблемът продължава вече шест години.

Улица "Петко Д. Петков" се намира в най-ниската част на населеното място. Първото наводнение на улицата става 20 дни след полагането на канализационните тръби.

Кметът на Средец Иван Жабов поясни, че отговорните за ефекта от проекта са екоинспекцията, ресорното министерство и ВиК дружеството.

От МОСВ определят жалбите на хората като неправилни, необосновани и некореспондиращи с реалните факти.