От Държавен фонд "Земеделие" разпределят 34 117 лв. допълнителни средства, по линия на минимална помощ de minimis за област Бургас, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие".
Помощта е предназначена за земеделските стопани, които не са получили обезщетения за унищожените от наводненията през октомври 2017 г. животни.

Припомняме, че на 27 ноември 2017 г. бургаските земеделци получиха 46 000 лв. помощ по програма de minimis. Парите за наводенията през октомври 2017 г. бяха преведени в края на декември 2017 г.

Пчеларите получават около 2,4 млн. лв. държавна помощ „де минимис“

Пчеларите получават около 2,4 млн. лв. държавна помощ „де минимис“

Предстоят проверки на пчелините, обявиха от МЗХГ

Според решението, фермерите ще получат допълнително за кокошка - 7,00 лв, за пуйка - 6,00 лв., за заек - 12, 00 лв., за прасе - 105,00 лв, за един населен пчелен кошер - 191 лв.

Собствениците на загинали при наводненията животни, които не са получили обезщетения през 2017 г., могат да подават заявления в Общинските служби "Земеделие" или в Областната дирекция на ДФ "Земеделие" от 19 до 30 март 2018 г. Парите ще им бъдат преведени до 16 април 2018 г.

Общият размер на подкрепата по de minimis на един земеделски стопанин и на едно и също предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2015 г. - 2017 г.).

Припомняме, при бедствието в област Бургас най-тежко беше положението в община Камено, където беше обявено и бедствено положение. При наводненията загинаха общо 5 души.

Много хора бяха евакуирани от домовете си, като част от тях бяха приютени в общински сгради. В прокуратурата бяха образувани четири производства за жертвите от наводнението в Бургас.

При проливните дъждове в нощта на 23 срещу 24 октомври 2017 г. са се излели около 200л/кв.м. дъжд. Инспекторите на ДАМТН установиха 7 броя язовира със скъсани стени.

Междувременно от държавен фонд "Земеделие" утвърдиха 1,5 млн. лева по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Срокът за кандидатстване е от 20 март 2018 г. до изчерпване на ресурса по схемата и не по-късно от 31 август 2018 година.

Целта на подпомагането е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития.
Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователни премии на земеделски стопани при застраховане на продукцията. Максималният размер на финансирането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха.

Фермерите, които кандидатстват по програмата, трябва да представят застрахователните си полици в отделите "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ПСМП) на областните дирекции на ДФ "Земеделие" до 28 септември. Срокът за сключване на договорите и изплащането на помощта е до 14 декември 2018 година.