Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) установи 25 нарушения в предприятия в област Търговище, информира БНР.

Инспекторите на ГИТ са извършили проверки в 5 от най-големите предприятия в региона. Проверени са фирми, които се занимават с производството на мебели, акумулатори и посадъчен материал.

В хода на инспекциите проверяващите са констатирали 25 нарушения, свързани с производството на опасни химически вещества.
По думите на Галина Градинарова от ГИТ предприятията нямат собствени инструкции за работа с опасни химически вещества.