Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева отхвърли жалбата на завода "Монтюпе" срещу заповедта на РИОСВ - Русе, с която през ноември месец миналата година екоинспекцията затвори производство на завода.

Спряна беше експлоатацията на част от инсталацията за каруселно леене на алуминий в завода за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части.
Министърът потвърди като правилна и законосъобразна Заповедта на директора на РИОСВ в Русе.

Пломбираха инсталация в завода на „Монтюпе" ЕООД, гр. Русе.

Пломбираха инсталация в завода на „Монтюпе" ЕООД, гр. Русе.

За август дружеството е глобено с 14 300 лева

Припомняме, до принудителната административна мярка се стигна след десетки оплаквания за неприятни миризми от граждани на Русе. Инспекторите от РИОСВ-Русе извършиха редица проверки, включително около и на площадката на завода за алуминиеви автомобилни детайли. Установени бяха отделяне на емисии в производствените халета, необхванати от локалните аспирационни системи, неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух и разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Няма доказателства, че „Монтюпе“ замърсява въздуха в Русе, твърди защитата

Няма доказателства, че „Монтюпе“ замърсява въздуха в Русе, твърди защитата

Съдът отложи делото за февруари

На 16 ноември 2016 г. бяха пломбирани инсталациите за каруселно леене на алуминий - Карусел № 7 и Карусел № 8 в производствено хале №3 и блокирано управлението на роботите за дозиране и леене на течен метал. Операторът изпълни втората разпоредителна част от заповедта, поставяйки плътна преграда между производствени халета № 2 и № 3.

Френските собственици обжалват мерките и глобите, включително и по съдебен път.

Наложената на "Монтюпе" ЕООД - Русе принудителна мярка е в сила до планиране и изпълнение на мерките за привеждане дейността на дружеството в съответствие с условията в комплексното разрешително, свързани с пълното обхващане на емисиите в работните помещения, с цел ограничаване на неорганизираните емисии и разпространението на интензивно миришещи вещества извън площадката.