Направена е проверка на 1 066 строителни фирми, като установените нарушения са 5063. Това съобщават от пресцентъра на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ).

В рамките на организираната в София през месец април инспекционна кампания в сектор "Строителство" са проверени 1 031 строителни обекта.

Нарушенията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд са 3811, а тези, отнасящи се до осъществяването на трудовите правоотношения, са 1224. При проверките са установени 184 работници, полагащи труд без писмен трудов договор. Инспекторите по труда са приложили мярката спиране на обекти, машини и съоръжения 141 пъти, която се използва с цел превенция на тежки трудови злополуки.

1.7 млн. лв. забавени заплати са изплатени от началото на 2024 г. след проверки на ГИТ

1.7 млн. лв. забавени заплати са изплатени от началото на 2024 г. след проверки на ГИТ

Инспекцията по труда е спряла обекти 118 пъти заради опасни условия на работа

Отстранени по време на кампанията са 24 работници, а 30 работници са глобени, защото работещите не са спазвали правилата за безопасна работа, в т.ч. не са използвали предоставените им лични предпазни средства.

Съставени са 438 акта за установяване на административни нарушения на работодатели, допуснали нарушения на трудовото законодателство.

От ГИТ подчертават, че строителството е идентифицирано като един от най-рисковите сектори както по отношение на безопасността и здравето при работа, така и за прилагане на различните форми на недеклариран труд, включително и работата без трудов договор. Планира се и специална мярка в ежегодния план за дейността на Агенцията.

Инспекцията по труда е дала данни и за извършените проверки през 2023 г., като те са 6583. Установени са 33 441 нарушения, от които 10 625 са свързани с трудовите правоотношения. Случаите на работа без трудов договор са 972, което е повече от 1/3 от всички установени 3495 броя. Нарушенията по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са 22 710 бр., от които 15 584 бр. са свързани с цялостната организация на дейността по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а 4671 са по безопасността на работното оборудване и технологии.

243 трудови злополуки разследва Инспекцията по труда за половин година

243 трудови злополуки разследва Инспекцията по труда за половин година

Спрени са 283 необезопасени обекта, площадки, машини и съоръжения

През м.г. са спрени 315 машини, съоръжения и работни места на обекти от сектор "Строителство" при общо 466 проверени. Установени са и 68 чужденци, работещи на строителни обекти без разрешение или регистрация на заетостта им.

От Агенцията напомнят на работодателите, че законодателят им е вменил цялата отговорност по осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд. Те трябва да упражняват ефективен контрол дали въведените мерки за безопасност се спазват и имат право да отстраняват работници, ако пренебрегват правилата за безопасност. Работодателят е длъжен да предприеме всички мерки за предотвратяване и намаляване на трудовите злополуки, на общите заболявания и на професионалните болести, като приоритетно осигурява колективни средства за защита.

Работниците от своя страна са длъжни да спазват правилата за безопасност и да използват лични предпазни средства, като от ГИТ казват, че практиката показва, че в повечето случаи работодателят е осигурил такива, но употребата им се пренебрегва. Работещите имат право да откажат да изпълняват работа, която пряко застрашава живота и здравето им. Често работниците се съгласяват да я извършат, посочва ГИТ, от страх да не бъдат уволнени, но така поемат риск за живота си.

Близо 250 000 са нарушенията на трудовите права за 2023 г.

Близо 250 000 са нарушенията на трудовите права за 2023 г.

17 038 сигнали за нарушения на труда са постъпили в структурите на КНСБ през изминалата година