Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 4 акта за установяване на административни нарушения през изтеклата седмица.

Извършени са проверки на общо 31 обекта от контролираната територия и са дадени 50 предписания за спазване на екологичното законодателство, информира ruse24.bg.

Два от актовете са съставени на физически лица от с. Ботров, област Русе, и с. Езерче, Разградско, за замърсяване на почвата с течни торови маси. На нарушителите са дадени срокове да почистят замърсените терени.

За незаконен улов на риба в резерват "Сребърна" са съставени актове на 2 физически лица, жители на с. Сребърна и с. Айдемир. Бракониерите са заловени след проведена миналата седмица съвместна нощна акция от охраната на резервата и служители на "Гранично полицейско управление" - Силистра.

От нарушителите са иззети 1 бр. гумена лодка и 12 бр. мрежи. Количеството на незаконния улов е 76 кг. Рибата е била жива и е върната обратно в езерото.

Предстои изгарянето на 30 километра бракониерски мрежи, конфискувани в язовирите Бата и Порой тази нощ.

150 кг конфискуван толстолоб ще бъде дарен на Домашен социален патронаж - Бургас