Комисията за енергийно и водно регулиране разпореди на ЧЕЗ да представи справка за всички изключвания на тока и смущенията в електрозахранването в кюстендилското село Яхиново за период от 1 година.

Причината е изпратена жалба с над 400 подписа от жители на селото за непрекъснати спирания на тока по Нова година.

Припомняме, че Яхиново е най-голямото село в Кюстендилска област с над 2000 души, като там от години хората са потърпевши от постоянни спирания на тока.

Недоволни от услугата от Яхиново и съседните Червен бряг и Крайници са изпратили подписка до Комисията за енергийно и водно регулиране и националния омбудсман Мая Манолова. В резултат от регулатора изискват от ЧЕЗ извършването на проверка, както и информация за резултатите от нея.

Жители на Яхиново се оплакват от постоянно спиране на тока

Жители на Яхиново се оплакват от постоянно спиране на тока

Заплашват с протест, ако не се предприемат мерки

Изискват се и копията от жалби и сигнали за лошото качество на доставяната електрическа енергия в района за периода от 1 юни 2016 г. до 31 януари 2019 г., както и протоколи от извършените измервания.

В селото се правят проверки на електротаблата и на други съоръжения по мрежата, поставени са измерватели на електрическото напрежение на три от трафопостовете.

По думите на кмета на Яхинова Софка Скоклева са монтирани и електронни прекъсвачи, които няма да налагат спиране на тока при авария.