Пълен хаос и на практика незаконен ремонт на язовир "Дражинска бара", с. Дражинци в община Ружинци. Това е установило регионалното поделение на ДНСК при извършена проверка по документи и на място.

Установено е, че общината не е одобрила проект и не е издала Разрешение за строеж за язовир "Дражинска бара", който е публична общинска собственост. Строежът се изпълнява от "Монтажи" ЕАД, които уведомили с писмо от 07.08.2020 г. кмета на община Ружинци, че Експертен съвет към "ДКК" ЕАД е одобрил техническия проект.

В писмото е отбелязано, че предвидените ремонтно-възстановителни дейности са по чл. 151, ал. 1, т. 2, според който не се изисква разрешение за строеж за текущ ремонт.

Служителите на РДНСК - Видин са установили, че описаните и извършени строително-монтажни работи не представляват текущ ремонт, а попадат в хипотезите на Допълнителните разпоредби в ЗУТ за "Основен ремонт", които са надлежно описани в § 5, т. 42. Предвид императивните разпоредби на ЗУТ, ДНСК приема за нищожни решенията на Експертния съвет към "ДКК" ЕАД.

От РДНСК припомнят, че с Решение №495/13.07.2018 г. Министерски съвет определя "Държавна консолидационна компания" ЕАД да възлага ремонтите и реконструкциите на язовири-държавна и общинска собственост. Тя от своя страна възлага изпълнението на "Монтажи" ЕАД.

Строежът няма и технически надзор.

Кирил Петков махна ДКК като шапка на Монтажи, иска същото и за ВМЗ

Кирил Петков махна ДКК като шапка на Монтажи, иска същото и за ВМЗ

Служебният екип на МИ ще обясни на следващия министър какво да прави

Извършената проверка е вследствие на постъпило писмо от областния управител на област Видин. Предвид установените нарушения на Закона за устройство на територията в ход е процедура за спиране на строителството и забрана достъпа до строежа. Предстои административно наказателно производство за всички участници в строителството.

ДАМТН: Проблемни са малките язовири, има опасност от Мизия - 2

ДАМТН: Проблемни са малките язовири, има опасност от Мизия - 2

Язовир "Бързина" е голям проблем

Припомняме, служебният икономически министър Кирил Петков излезе с информация защо язовир "Пазар дере" край Ловеч е в лошо състояние още в началото на мандата си. Това стана в рамките на проверката как работи Държавната консолидационна компания (ДКК) и инвестираните в нея 600 милиона лева.