По поръчка на Басейнова дирекция "Черноморски район" - Варна (БДЧР) са взети две водни проби от морските води край Камен бряг.

Това съобщиха от министерството на околната среда и водите (МОСВ). Това е станало по сигнал за изтичане на азотни торове в морето от заседналия край Камен бряг товарен кораб Vera Su.

Първата е до кораба в посока окрито море, а втората пред носа на кораба, където е предполагаемото изтичане на товара.

Пред екокатастрофа: корабът край Камен бряг се е наклонил и е с пробойни
Обновена

Пред екокатастрофа: корабът край Камен бряг се е наклонил и е с пробойни

Екоактивисти настояват за незабавно изваждане на превозвания товар

Експресните проби за показатели - pH, разтворен кислород, не отчитат отклонение от нормите. На място е измерена прозрачността на водата, която е 6,5 м. При проверката на място не е установена опалесценция и следи от нефтопродукти в морето около кораба, уточняват от МОСВ.

Съгласно получената до момента информация за химическия състав на товара, е важно да се установи дали има превишения в стойностите на позателите: азот амониев, азот нитратен и азот нитритен. Резултати от анализа на пробите биха потвърдили дали има замърсяване в морето.

Регионалната лаборатория (РЛ) към ИАОС има готовност да обработи водните проби от днес в спешен порядък, така че те да бъдат анализирани и оповестени на институциите и широката общественост във възможно най-кратък срок.

Няма нефтен разлив от заседналия кораб край Камен бряг

Няма нефтен разлив от заседналия кораб край Камен бряг

На борда е представител на "Морска администрация", който следи за замърсяване

БДЧР ще продължава да следи състоянието на водите в Черно море в района на заседналия кораб и има готовност да предприеме всички мерки съгласно компетенциите си за предотвратяване на екологични щети при стартиране на последващите aварийно-спасителни действия.