Набират проекти за "Красива България", които да се финансират през 2020 г., съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.

През следващата година ще подкрепят предложения за подобряване на обществената среда в населените места, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип. 

Увеличават с 2 млн. лв. бюджета по проект "Красива България"

Увеличават с 2 млн. лв. бюджета по проект "Красива България"

Наемат допълнително 130 души

Допустимите кандидати са общини, областни управители, държавни институции, контролни органи, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. Документи могат да се подават от днес, 1 октомври, до 6 януари 2020 г. 

Три са мерките, по които може да се кандидатства в кампанията. И по трите мерки ще се финансират проекти с бюджет между 60 000 и 400 000 лв. с ДДС.

Мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места" е насочена към подпомагане развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда. По нея се допускат строително-монтажни/ремонтни работи в сгради, включително със статут на недвижима културна ценност, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм.

Целта на мярка М02 "Подобряване на социалната инфраструктура" е осигуряване на образователна и здравна инфраструктура и оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, предоставяща услуги от неризедентен тип. По тази мярка са ремонтите в сгради, включително със статут на недвижима културна ценност, които са за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването и предоставянето на социални услуги от нерезидентен тип.

Мярка М02-01 "Подобряване на социалните услуги от резидентен тип" е създадена за подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез обновяване или създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които заменят институционалната грижа. 

Осигуряват по-достъпна среда в 15 общини чрез "Красива България"

Осигуряват по-достъпна среда в 15 общини чрез "Красива България"

Изграждат рампи, асансьори, платформи и тоалетни

По проектите може да има ремонти и преустройства в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство за предоставяне на социални услуги от резидентен тип.

По тази мярка не се допускат обекти със статут на недвижима културна ценност.

Финансирането и подобрението на прилежащите външни пространства на съответните сгради са в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират сградите. 

Наемат над 220 безработни за изпълнение на проекти по "Красива България"

Наемат над 220 безработни за изпълнение на проекти по "Красива България"

През 2019 г. ще бъдат финансирани 38 проектни предложения

По мерки М01 и М02 от "Красива България" ще се отпускат най-много 120 000 лв. с ДДС за проектно предложение. Съфинансирането от кандидата трябва да е най-малко 50% от общия му бюджет.

Максималната сума по мярка М02-01 от проект "Красива България", ще е 180 000 лв. с ДДС. Кандидатите ще трябва да осигурят най-малко 30% от общия бюджет.

Подробна информация за условията за кандидатстване по време на кампанията може да се намери в интернет-страницата на ПКБ: www.beautifulbulgaria.com (файл с наименование "Обява Кампания 2020")

Отпускат над 3 млн. лева за проекти по "Красива България"

Отпускат над 3 млн. лева за проекти по "Красива България"

Близо 100 предложения се борят за финансирането