С 2 млн. лв. се увеличава бюджетът на проект "Красива България" на Министерството на труда и социалната политика. Това предвижда изменение в Националния план за действие по заетостта за 2019 г., одобрено от правителството.

Със средствата ще се реализират още до 24 проектни предложения на общини и държавни институции за осигуряване на достъпна среда на обществени сгради, подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги.

С допълнителното финансиране се осигурява работа на 130 безработни за изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи на значими общински и държавни обекти.

Общият бюджет на проект "Красива България" ще се увеличи на 5,3 млн. лв., с които се очаква да се финансират около 60 проекта.

През 2019 г. по програмата ще осигури заетост на около 830 души, от които 330 регистрирани в бюрата по труда безработни, както и обучение на 120 души.