Над метър и половина се е повишило нивото на река Тунджа в през последните два дни. По-високите води са до Ямбол и Елхово, но те са далеч от критичните стойности, съобщи БНР.

По-голямата част от водоемите са пълни под 50 процента от капацитета си. Рискови остават каскадните язовири. В момента няма пряка опасност за близките населени места. От регионалното ведомство припомнят, че денонощно следят равнището на язовирите.

МОСВ: Осем язовира са запълнени над 90% от обема си

МОСВ: Осем язовира са запълнени над 90% от обема си

Очаква се повишение на температурите в комбинация с валеж от дъжд и сняг

С 30 см се е повишило нивото на река Марица, в района на Пазарджик от снеготопененто и валежите от дъжд през последните дни. По-високо е нивото на водите и при реките Чепинска и Тополница - между 23 и 18 см. Всички водоеми в областта са под денонощно наблюдение.
В момента няма опасност от преливания и наводнения в района.