Днес се състоя официалното подписване на договор с предмет "Консултантска услуга по контрол, управление, оценка на съответствие, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за железопътен участък Костенец - Септември".

Изпълнител на договора е обединение ИВЕР ДЗЗД, състоящо се от фирмите "Ив контрол Варна" ЕООД, "Етаконс" ООД и "РПА" ООД, а неговата стойност е 8 268 287, 30 лева без ДДС.

Подписаха договор за модернизация на жп-линията Костенец-Септември

Подписаха договор за модернизация на жп-линията Костенец-Септември

България разполага с 2,6 млрд. лева за жп инфраструктура

Основните дейности са свързани с осъществяването на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, изготвяне на комплексен доклад и строителен надзор по проект "Модернизацията на железопътeн участък Костенец-Септември".

Железопътният участък Костенец-Септември попада в обхвата на проект "Модернизация на железопътна линия София-Пловдив", която е част от направление София-Пловдив-Бургас по коридор Ориент/Източен-Средиземноморски.

Губим 1 млрд. лв. по ОП Транспорт, тревожат се Демократите

Губим 1 млрд. лв. по ОП Транспорт, тревожат се Демократите

Московски да поеме отговорност за проекта Видин-Медковец

Модернизация на жп участък Костенец-Септември, част от проект "Модернизация на жп линия София-Пловдив" се осъществява с 85% съфинансиране от Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Събитието се проведе в сградата на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). На церемонията присъстваха инж. Красимир Папукчийски - генерален директор ДП НКЖИ, инж. Галина Василева - директор дирекция "Координация на програми и проекти" и инж. Мария Чакърова - директор на дирекция "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти", както и водещи експерти от НКЖИ.

С 451 млн. евро модернизираме жп линията Елин Пелин - Костенец

С 451 млн. евро модернизираме жп линията Елин Пелин - Костенец

ЕК одобри финансирането на проекта