Хората в Гълъбово да останат в жилищата и в офисите си, препоръчват от Регионалната инспекция на околната среда и водите (РИОСВ), съобщиха от РИОСВ.

Причина за този съвет е, че днес е регистрирано превишение на прага за наличие на серен диоксид във въздуха. Първото превишение е в 12 часа и е било 2, 27 пъти над пределно допустимата концентрация. Второто - в 13 часа - 2,35 пъти, а в 14 часа - 1,77 пъти.

Съгласно указанията на Министерството на здравеопазването в такава ситуация населението не трябва да напуска жилищните сгради и работните помещения. Прозорците трябва да се затварят и да се избягват дейности на открито до понижаване на концентрациите на замърсителя.

От РИОСВ-Стара Загора предприемат мерки за намаляване на емисиите на действащите мощности в енергиен комплекс "Марица изток". На централите са издадени предписания за увеличаване на степента на сероочистване и за намаляване на товара на мощностите на четирите топлоелектрически централи в комплекса, които са източник на емисиите на серен диоксид.

Останалите пунктове за контрол на въздуха в област Стара Загора не са регистрирали превишения на средночасовите норми по контролираните показатели. РИОСВ-Стара Загора продължава да контролира качеството на атмосферния въздух и ще информира местните жители.