Обмислят механизъм за по-поносима такса за общините за намаляване на депонирането на отпадъци. Това стана ясно след среща на депутатите от ВМРО с министъра на екологията Нено Димов.

От 2011 е прието стъпаловидно увеличение на отчисленията, свързани с намаляване на депонирането и увеличаването на рециклирането. През 2020 г. тя трябва да е 95 лева на тон. Сега тя е 57 лева на тон.

До момента е трябвало да бъдат изградени всичките системи за депониране на отпадъци. На практика всичките 53 регионални системи са изградени, но има забавяне в изграждане на някои компостиращи и сепариращи инсталации, което не позволява на общините да постигнат определеното разделяне на отпадъците и по-малко за депониране, каза министър Димов.

В следващите две години ще се направи стъпаловидно покачване на таксата. Идеята е в този период всички инсталации да завършат своето изграждане.