Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) става на 22 години.

Председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов благодари на медиите за диалога. Той очерта 2018 година като успешна.
Панов обаче постави и искания - той настоява за децентрализация на общините.

Според него децентрализацията не овластява кметовете и местната власт. Той иска нов Закон за местните данъци и такси.

НСОРБ ще се бори за това подоходното облагане да се сподели с местната власт. Така общините щели да имат повече средства за облагородяване на градската среда.

НСОРБ прави всичко възможно за чистота на въздуха, но все пак общините имали определени правомощия.

С над 111 млн. лв. МОСВ стимулира 7 общини за по-добър въздух

С над 111 млн. лв. МОСВ стимулира 7 общини за по-добър въздух

Целта е намаляването на фините прахови частици от битово отопление

Иначе НСОРБ изпраща интензивна 2018 година. Предизвикателство за следващата година за местните и евроизбори.

През настоящата година много добри неща се случиха, отчете Панов на празника на организацията.

Той похвали председателството на ЕС.
По думите му НСОРБ има добра чуваемост в ЕК.

Председателят е доволен и че общините са усвоили повече средства в сравнение с предходния програмен период.

Над 1 000 общински проекта за привлекли над 3 милиарда лева у нас.

Българските общини отвяха конкуренцията от ЕС за безплатен интернет

Българските общини отвяха конкуренцията от ЕС за безплатен интернет

113 наши кандидати спечелиха ваучери за Wi-Fi мрежа