От днес (13 май) до 18 ч в събота (15 май) системата за кандидатстване за прием в общинските детски ясли, детски градини и подготвителни групи в училищата в София ще бъде отворена, за да направят родителите преглед на заявените данни.

Установено е, че много родители не са заявили или потвърдили адрес, който да се ползва за класиране на децата им.

Критерият "уседналост" беше въведен за пръв път с решение на Столичен общински съвет през тази година и всеки родител има право да заяви както своите настоящ и постоянен адрес, така и този на детето. След това той има възможност да избере този адрес, който носи най-голям брой точки за конкретната детска градина/ясла, за която кандидатства. Липсата на този критерий при част от децата би довел до непълен общ брой точки за класиране.

С цел всяко дете да получи коректния брой точки по всички общи критерии, родителите имат възможност да прегледат профила и при нужда да допълнят липсващото заявяване на адрес.

Критерият за уседналост става водещ за прием в детска градина в София
Обновена

Критерият за уседналост става водещ за прием в детска градина в София

Новите правила за прием ще важат за първото класиране през май

Разработен е и маркер в профила на детето, в който се описват липсващите критерии и заявителите да имат повече яснота. Той ще се появява под името на детето само в случаи на липсващ Общ критерий.

От Столична община молят всички родители, които са подали кандидатури за прием в детска градина, ясла или подготвителна група в училище, да направят преглед на профила до 18 ч на 15 май (петък).

В случай, че детето посещава детска градина/ясла, този преглед на профила не е необходим.

От Столична община дават и телефони, на които всеки родител може да се свърже с експерти от дирекция "Образование" - 02 9433183; 02 8468458; 02 9810744. Експертите ще бъдат на разположение от 9 до 17.30 ч всеки ден, включително и в събота, 15 май.

Подготвят изцяло нова наредба за приема в детските градини и ясли в София

Подготвят изцяло нова наредба за приема в детските градини и ясли в София

Очаква се новите критерии да са ясни в началото септември

Класирането ще се проведе на 17.05.2021 г. от 17 ч. под граждански контрол.