Четири са отворените ценови оферти на допуснатите участници в обществената поръчка за избор на изпълнител за проектиране и строителство на лот 3.2.2 или още 10,4 км от автомагистрала "Струма", в участъка между Кресна и Крупник. Това е платното в посока Кулата - София, което ще преминава източно от Кресненското дефиле по ново трасе.

Цялата, близо 24-километрова, отсечка от Кресна до Крупник е разделена на два лота - 3.2.1 и 3.2.2, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура". Индикативната стойност на обществената поръчка за лот 3.2.2 е 430 525 209 лв. без ДДС, а за лот 3.2.1 е 444 796 305 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на всяка от обществените поръчки е 1556 дни и включва времето за проектиране и строителство.

АПИ покани три фирми да градят еко мерките през Кресненското дефиле

АПИ покани три фирми да градят еко мерките през Кресненското дефиле

Агенцията стартира процедура на договаряне без предварително обявление за 3 млн.лв.

АПИ информира за отворените ценови оферти за проектирането и строителството на лот 3.2.2 от АМ "Струма", които са:

  • ДЗЗД "АМ СТРУМА - 3.2.2.", в което са: "ГБС-Инфраструктурно строителство" АД, "ЕПОС-Емпреза Португеза де Обрас Субтеранеас" АД /Португалия/ и "Главболгарстрой Интернешънъл" АД - 475 199 280,27 лв. без ДДС;
  • Обединение "ГЕОПЪТ СТРУМА 3.2.2.", в което са: "Геострой" АД, "Пътстрой-92" АД, "Биас-М" ЕООД и "Илия Бурда" ЕООД - 410 059 941,44 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА 3.2.2.", с участници: "Джи Пи Груп" АД и "Логистика 21" ЕООД - 530 154 777,40 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА ЛОТ 3.2.2.", с участници: "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД, "ГРОМА ХОЛД" ЕООД, "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД, "ВАХОСТАВ-СК" а.с., "ПЪТПРОЕКТ" ЕООД, "РУТЕКС" ООД и "МЕТРОПРОЕКТ ПРАГА" АД - 419 999 999,01 лв. без ДДС.

Лот 3.2.2 е с дължина 10,4 км. В този обект е включен и обходният път на Кресна, който е 5,5 км. При обхода на града ще бъде изградена и площадка за отдих, която ще бъде с електричество, вода и канализация. От нея ще има и връзка с Кресна.

В отсечката ще бъдат построени 4 тунела - "Тисата" /171 м/, "Света Неделя" /1,3 км/, тунел "Кресна 1" /358 м/ и "Кресна 2" /230 м/. Те ще бъдат с инсталации и системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т. н. В участъка ще има 11 виадукти с приблизителна дължина 5 км, както и 9 надлези и подлези. Чрез пътен възел "Кресна" - при км 401+640, ще се осигурява достъпа в посока Кулата, София и път I-1.

Другият участък - лот 3.2.1 от км 375+860 до км 389+100, е с дължина 13,2 км. В участъка ще бъдат построени 3 тунела - "Симитли" /211 м/, "Ракитна" /1 135 м/ и "Стара Кресна" /1 052 м/. Съоръженията ще бъдат със системи за пожароизвестяване, вентилация, електроснабдяване, осветление, управление на движението и т. н. Ще бъдат изградени 10 виадукта с обща дължина 3,5 км, както и 3 надлези и подлези. Достъпът до трасето ще бъде осигурено чрез 3 пътни възли "Полето", "Мечкул" и "Стара Кресна".

ЕК ще разследва АМ "Струма" за безопасност по EU Pilot

ЕК ще разследва АМ "Струма" за безопасност по EU Pilot

Седва да изпълнява директивата относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури

Припомняме, през януари България оттегли от ЕС апликационната форма за изграждането на автомагистрала "Струма" през Кресненското дефиле. Работата по подготовката за изграждането на участъка обаче продължи със заявката, че държавата ще иска с нов проект европари за магистралата и въпреки продължаващите спорове кой вариант е най-удачен както за опазване на природата в региона, така и от гледна точка на пътната безопасност. Текат две наказателни процедури от Европа спрямо България заради проекта за строеж на "Струма" през Кресненското дефиле - за вече извършваното строителство и за нарушаване на биоразнообразието.

От АПИ увериха, че няма риск за връщане на средства, предоставени от ЕС за построените досега и за изграждащите се участъци от АМ "Струма".