Три са отворените ценови оферти за ремонта на тунела при 388-ми км на път I-1 Благоевград - Кресна. Офертите са за възлагане на обществена поръчка за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство на тунела при км 388+897 ("Кривия") на път I-1 /Е 79/ София - Кулата.

Общата дължина на съоръжението е 343 м. Участниците, чиито ценови предложения са отворени са:

  • "ИСА 2000" ЕООД - 2 922 500 лв. без ДДС;
  • Обединение "Тунел Кривия 2017", в което участват: "Станилов" ЕООД и "Ес Джи Проект" ЕООД/ - 2 598 088.21 лв. без ДДС;
  • Обединение "Геопът - Тунел Кривия", в което са: "Геострой" АД и "Пътстрой-92" АД/ - 2 677 268 лв. без ДДС.

Бъдещият изпълнител ще извърши геотехническо обследване на съоръжението, ще изготви технически проект и ще изпълни основен ремонт на тунела при километър 388+897 на път I-1 (Е 79) София - Кулата в Кресненското дефиле.

Две ценови оферти за ТОЛ системата

Две ценови оферти за ТОЛ системата

Индикативната ѝ стойност е 200 млн. лева без ДДС, а изграждането ще бъде за сметка на избрания изпълнител

Планувано е подновяване на отводнителната система и хидроизолацията на тунела. Ще бъдат пребоядисани и тунелните стени, ще се поднови светофарната уредба и ще се смени осветлението.

Индикативната стойност на поръчката е 2 940 380 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 420 дни. Предвидените дейности ще се финансират от бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура".