Тодор Модев, председател на Националния кризисен щаб и областен управител на София, изпрати спешно искане  до отдел  „Пътна Полиция" при Столичната дирекция на полицията да му бъде предоставен регистър за наличната техника, подходяща за сметосъбиране и почистване.

Искането е отправено веднага след получаването на  подписаната от министър-председателя  Сергей Станишев заповед за създаване на кризисен щаб, заради ситуацията с боклука в София.

Същото запитване е отправено и към  дирекция „Строителство и възстановяване".

Информацията цели да се установи цялото наличие на  транспортните средства, регистрирани като сметопочистваща техника, собствеността върху тях, както и операторите,  които могат да осъществяват тези услуги.

Припомняме, по-рано днес Сергей Станишев определи членовете на Националния кризисен щаб за решаване на проблема с битовите отпадъци в Столичната община.

Същевременно Монев коментира, че ако все пак се наложи ще бъдат мобилизирани и войници от армията.

Първото заседание на Националния кризисен щаб ще е по-късно днес.