Площадката за преработване на пластмасови отпадъци в габровското село Яворец няма да разширява дейността си, съобщиха от МОСВ.

На 16 декември 2019 г. операторът на площадката "ЛМ инсталации" ЕООД е предоставил искане за прекратяване на започналата процедура по смисъла на Закона за опазване на околната среда ЗООС. Искането е пред екоинспекцията във Велико Търново

БСП иска преглед на третирането на отпадъци в цялата страна

БСП иска преглед на третирането на отпадъци в цялата страна

Сметищата в много общини били "цъкащи екологични бомби"

Дружеството притежава документ съгласно Закона за управление на отпадъците за третиране на пластмасови отпадъци.

Този боклук се сепарира и рециклира. Получената фракция се предава съгласно сключени договори на дружества, които я използват като суровина в производствените си процеси, уверяват от ведомството на Нено Димов. 

Спреният в Италия боклук бил краен продукт от третирането на пластмасата

Спреният в Италия боклук бил краен продукт от третирането на пластмасата

Открити са били 582 бали отпадъци, натоварени в 17 вагона

През 2019 г. екоинспекцията във Велико Търново е направила три проверки, при които не са установени нарушения. Последната проверка е от 16 декември 2019 г. Тогава е констатирано, че територията на площадката отговаря на нормативните изисквания, съгласно наредбата по чл. 43 от ЗУО - непропусклива повърхност, ограда, обозначение на отпадъците, които се приемат. Отпадъците на територията на площадката се съхраняват разделно. 

От МОСВ уверяват, че не преговарят с Италия за внос на боклук

От МОСВ уверяват, че не преговарят с Италия за внос на боклук

Няма подадени заявления за внос на отпадъци от Рим