От екоминистерството уверяват, че нито те, нито българското правителство водят преговори с Италия за приемане на отпадъците, образувани в град Рим или други италиански градове. Уточнението бе изпратено до медиите от ведомството, ръководено от Нено Димов.

За разрешаване на внос на отпадъци в България стриктно се спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци, цитират от МОСВ. 

За Перник няма разрешено внасяне на RDF отпадъци, нито разрешение за изгаряне

За Перник няма разрешено внасяне на RDF отпадъци, нито разрешение за изгаряне

500 възражения срещу горене на отпадъци са подадени в Община Перник, 200 в РИОСВ

"С оглед да се поощри енергийното оползотворяване на RDF, образуван в България, и да се предотврати прекомерен внос, Законът за управление на отпадъците въвежда ограничение за внос в България на отпадъци, предназначени за изгаряне и съвместно изгаряне в количества за съответната календарна година, надвишаващи сумарно половината от годишния капацитет на инсталацията, определен в разрешението или комплексното разрешително. България е единствената страна в ЕС, която е въвела това ограничение за внос", пишат от ековедомството.

Визирайки конкретна публикация, те твърдят, че цитираните отпадъци са обект на задължителна процедура предварителна писмена нотификация и могат да бъдат внасяни единствено с цел оползотворяване. Забранени са превозите на отпадъци за Република България, предназначени за обезвреждане и депониране, уверяват от МОСВ.

ЕК: Проектът за завод за отпадъци по RDF технология не е спиран

ЕК: Проектът за завод за отпадъци по RDF технология не е спиран

Получена е молба за третата фаза на системата и ЕК готвят оценката си

За да бъде издадена предварителна писмена нотификация и съгласие, заявителят (нотификаторът) подава набор от документи. Те са по Регламент (EО) №1013/2006. От МОСВ уверяват, че към момента в МОСВ няма постъпили заявления за внос на отпадъци с произход град Рим.

Само юридически лица могат да внасят отпадъци в Република България. Те трябва да са оператори на съоръжения за оползотворяване на отпадъците. Нужно е да имат разрешение, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците, или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.