В община Бургас има още социалнослаби граждани, които не са си потърсили храните от пунктовете на БЧК, където се раздават пакетите от втория транш по европейската програма в помощ на най-нуждаещите се лица.

В община Бургас 1 400 души са потърсили хранителните си пакети, а имащите право на помощта са близо 2600. 

На 100% хранителните пакети са раздадени в община Руен. Пунктове има разкрити във всички общини на територията на областта. Общо 9 400 души в Бургаско имат право да получат от европейските запаси.

До края на седмицата БЧК - Бургас ще раздава храните от втория транш.

Непотърсените храни от този транш ще бъдат раздавани допълнително на други социално слаби граждани, които ще бъдат определени отново от агенция „Социално подпомагане”.
Предоставят се 14 вида храни - между които брашно, боб, макарони, олио и други с общо тегло близо 14 кг и половина.