Допълнителен трансфер от 702 113 лв ще бъде направен към бюджетите на общините, с които да покрият част от транспортните разходи за хляб и основни харнителни продукти в планинските и малките селища.

С парите от централния бюджет се подпомагат общините, които трябва да осигуряват регулярни доставки за хората в селища, в които няма редовно зареждане.

Доставките засягат над над 83 хил. жители на 1050 малки и планински населени места на територията на цялата страна.

Те нямат достъп до основни услуги поради липсата на частен интерес за разкриване на търговски обекти и невъзможност за редовно снабдяване с основни хранителни стоки. Информацията за обхванатите общини и селища, общ брой транспортни маршрути и обща дължина на маршрутите, е обобщена и предложена от Националното сдружение на общините.

Критериите, по които са определени населените места, са два – в тях да няма разкрити регулярно функциониращи търговски обекти и да имат по-малко от 500 жители по постоянен адрес. Одобряват се населените места, които отговарят едновременно на двата критерия. Тези селища се обхващат в транспортни маршрути, по възможност с кръгово зареждане. Определен е и минимум от две зареждания в седмицата.

Средствата ще бъдат предоставени на общините на два етапа: авансово финансиране в размер на 50 на сто от одобрената сума за съответната община и окончателно, изравняващо плащане в края на годината в рамките на одобрените за съответната община средства, но не повече от фактически изразходения за целта ресурс.